Medlemskontingent for 2023 er sendt ut

Postet av Birkenes IL den 17. Apr 2023

Hei alle sammen!
Det er i dag sendt ut medlemskontingent for 2023. Denne gjelder for alle som deltar i Birkenes ILs undergrupper, støttemedlemmer og andre. De som har deltatt i barneidretten frem til påske men ikke skal forsette til høsten må også betale denne da den gjelder for all aktivitet i 2023.

Betal helst via "Min idrett" https://www.minidrett.no/
Ellers ligger det vedlagt PDFdokument med kontonr og kid i mailen som dere også mottar.

Ekstraordinært årsmøte Birkenes IL 7. desember 2022

Postet av Birkenes IL den 24. Nov 2022

Hovedstyret i Birkenes IL innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 7. desember klokka 19.00 på Idrettshuset.

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøte  er opprettelse av basketballgruppe i idrettslaget. En fin gjeng med ungdommer har sammen med et par foreldre dratt i gang faste basketballtreninger to ganger i uka. For at de skal kunne delta i seriesplill og turneringer må idrettslaget formelt være knyttet til Norges Basketballforbund. Opprettelse av ny gruppe med innmelding i særforbund må formelt sett vedtas av idrettslagets årsmøte. Dersom det ekstraordinære årsmøte vedtar opprettelsen kan vår ny basketgruppe delta i seriesplill fra januar.

Ettersom dette er eneste sak antas det at møtet vil forløpe rakst. Det er derfor ingen bevertning.

Innkalling finner dere på linken under: 

Årsavslutning fredag 11.11

Postet av Birkenes IL den 1. Nov 2022

O-gubber?

 Hei,

Det er klart for en av årets siste aktiviteter. 

Vi arrangerer årsavslutning: 

Fredag 11.11. kl. 18.00- på idrettshuset

Vi håper å få laget i stand en hyggelig årsavslutning. Programmet vil være som tidligere:

Året som gikk - Året som kommer - Premiering - Aktiviteter - Bevertning


Alle som har lyst til å se og høre om hva vi driver med er hjertelig velkomne!


For styret

Svein Roar
Tusen takk!

Postet av Birkenes IL den 1. Nov 2022

Tusen takk!

Det var en glede se alle våre flotte folk i O-gruppa i aksjon på søndag.

Jeg vil takke alle som bidro til denne festen, som også har fått flott omtale i media.

O-gruppas medlemmer bidro til at kiosk, speakertjeneste, vannbærere og løpere satte oss på kartet.

Når Jonny Svaland i tillegg løper i en gammel o-drakt, og får bilde i alle aviser, så er det god reklame for oss. Skal vi spandere en ny drakt på han?

Dette er en dugnad med i bred forstand. En dugnad som også kaster godt av seg økonomisk, tallene får dere på på årsavslutningen fredag den 11.11

Neste år er det 50 års jubileum, og det håper jeg gjør at deltagerantallet fort når 1000. Vår egen Trygve har gjennomført 49 ganger, vi applauderer og gratulerer!

Vel overstått alle sammen!

Ses til neste år, mvh Svein Roar

BIRKENES IL 100 ÅR I 2024. Vi inviterer til ide`kveld på Idrettshuset torsdag 20.oktober kl 19.

Postet av Birkenes IL den 29. Sep 2022BIRKENES IL 100 ÅR I 2024

 

Det nærmer seg jubileumsår for Birkenes IL . Vi inviterer til  ide`kveld på Idrettshuset 

torsdag 20.oktober kl 19

Har du gode ideer til jubileumsfeiring – bli med!

Velkommen!

Servering!